Community 커뮤니티

공지사항

[대학혁신사업] 중앙도서관 독서 PT 경연대회 프로그램 모집 안내

  • 2023-04-27
  • 3279

1. 중앙도서관에서는 독서활동을 기반으로 미래사회에 부합하는 인재 양성 및 독서 문화 확산을 위한 PT 경연 대회를 실시하고자 합니다.

2. 이에 프로그램 내용을 아래와 같이 안내하오니 학과에서는 많은 학생들이 지원할 수 있도록 홍보하여 주시기 바랍니다.

  가. 프로그램명: 중앙도서관 독서 PT 경연대회

  나. 모집대상: 재학생(정규학기만 해당, 휴학생 및 정규학기 초과자 신청불가)

  다. 신청기간: 2023. 5. 8.(월) ~ 5. 12.(금) 15:00까지

  라. 행사일시: 2023. 5. 26.(금) 16:00 ~ 20:00 

  마. 경연장소: 중앙도서관 1층 석당콜라보라운지

  바. 운영방법(붙임1 참조)

    1) 주제 및 도서: 중앙도서관 추천 도서(붙임 2) 중 1권 선택 후 주제 선정

    2) 일정표                                                          

  항목     

일자     

내용     

신청 및 접수     

5.8.(월) ~ 5.12.(금)     

15:00까지     

 E-Mail(hykim80@deu.ac.kr)로 신청 및 접수     

 팀별(1조 3명)로 구성하여 신청     

 신청서 및 스토리노트, PPT파일 제출     

1차 심사 및 결과발표     

5.18.(목)     

 최다득점 10팀 선발     

 개인별 동의알리미로 통보     

오리엔테이션     

(2차 진출팀)     

5.19.(금)     

17:00~18:00     

 제출자료 작성방법 안내     

 경연방법 안내     

 경연순서 결정방법     

경연자료 최종제출     

5.25.(목)     

 최종결과물 제출     

2차 심사(경연대회)     

 및 시상식     

5.26.(금)     

 경연대상 10팀 시연 및 최종심사     

 당일 시상식 개최     

※ 미 참석자 장학금 지급 취소     

    3) 심사방법

      가) 1차 심사에서 최고 득점 10팀 선발한 후 2차 심사(PT 경연)에서 최종 결정

          ※ 2차 심사 시에는 1차 심사결과를 승계하지 않음

      나) 자체 심사 기준에 의거 채점

        (1) 1차 심사자료: 스토리노트, PPT 자료 심사

        (2) 2차 심사자료: PT 경연 심사

    4) 시상내용

      가) 선정인원: 1차: 30명(10팀) / 2차: 21명(7팀)

      나) 시상내역                                                                                 

구분     

세부내용     

합계     

비고     

1차     

1차 심사 통과 팀     

50,000X3명X10팀     

1,500,000     

1차 선발팀 전원     

비교과 마일리지     

(실용지성) 25,000점 지급     

소계(A)     

1,500,000     

2차     

최우수상     

250,000X3명X1팀     

750,000     

우수상     

150,000X3명X2팀     

900,000     

장려상     

100,000X3명X4팀     

1,200,000     

소계(B)     

2,850,000     

합계(A+B)     

4,350,000     


서류첨부가 안되는 관계로 필요시 DAP시스템 확인 부탁드립니다.